خرید vpn | خرید کریو | Kingvpn

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها
Kerio Vpn
1m
سرویس کریو یک ماهه
قابلیت اتصال به 3 سرور
سرویس تک کاربره
4500 تومان
خرید آنلاین
OpenVpn
1m
Android & ios یک ماهه
قابلیت اتصال به 2 سرور
سرویس تک کاربره
4500 تومان
خرید آنلاین
Two In One
1m
سرویس همزمان یک ماهه
قابلیت اتصال به 5 سرور
سرویس تک کاربره
7000 تومان
خرید آنلاین
Kerio Vpn
1y
سرویس کریو یک ساله
قابلیت اتصال به 3 سرور
سرویس تک کاربره
20000 تومان
خرید آنلاین
کد سرویس Kerio K1 Kerio K2 Kerio K3 Kerio K4 Kerio K5 Kerio K6
نوع سرویس کریو کریو کریو کریو کریو کریو
اعتبار یک ماه دو ماه سه ماه شش ماه نه ماه یک سال
تعداد سرورها اتصال به 3 سرور اتصال به 3 سرور اتصال به 3 سرور اتصال به 3 سرور اتصال به 3 سرور اتصال به 3 سرور
پشتیبانی 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365
قیمت (تومان) 4,500 نا موجود 13,000 15,000 نا موجود 20,000
خرید آنلاین
کد سرویس Openvpn O1 Openvpn O2 Openvpn O3 Openvpn O4 Openvpn O5 Openvpn O6
نوع سرویس Android & ios Android & ios Android & ios Android & ios Android & ios Android & ios
اعتبار یک ماه دو ماه سه ماه شش ماه نه ماه یک سال
تعداد سرورها اتصال به 2 سرور اتصال به 2 سرور اتصال به 2 سرور اتصال به 2 سرور اتصال به 2 سرور اتصال به 2 سرور
پشتیبانی 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365
قیمت (تومان) 4,500 نا موجود 13,000 15,000 نا موجود 20,000
خرید آنلاین
کد سرویس Two In One T1 Two In One T2 Two In One T3 Two In One T4 Two In One T5 Two In One T6
نوع سرویس سرویس همزمان سرویس همزمان سرویس همزمان سرویس همزمان سرویس همزمان سرویس همزمان
اعتبار یک ماه دو ماه سه ماه شش ماه نه ماه یک سال
تعداد سرورها اتصال به 5 سرور اتصال به 5 سرور اتصال به 5 سرور اتصال به 5 سرور اتصال به 5 سرور اتصال به 5 سرور
پشتیبانی 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365
قیمت (تومان) 7,000 نا موجود 17,000 25,000 نا موجود 35,000
خرید آنلاین